Privatlivspolitik

DATAANSVARLIG HOS GL Bogføring & Regnskab ApS :

Den øverste dataansvarlige er indehaveren Grete Loose. Spørgsmål vedrørende persondata, virksomheden opbevarer på enkeltpersoner, kan indhentes ved at tage kontakt til os.

Fasanstien 7, 3310 Ølsted
Hestehavevej 52, 4720 Præstø
CVR 38482971

grete@glbogforingogregnskab.dk

 OPLYSNINGER VI INDSAMLER:

Navn, adresse, CVR-nr., telefonnummer, e-mail-adresse samt andre oplysninger, du måtte give os i forbindelse med brug af vores service.

Der er installeret antivirusprogram på computer, tablet og mobiltelefon. Der tages jævnligt backup. Gamle backups slettes løbende.

Gratis dns

Alle beskeder og godkendelser sendes og modtages via mail. Mailen er opsat hos Gratis dns, og der er indgået en databehandleraftale med Gratis dns.

Risikoen for brud på sikkerhed

Kunder underrettes i forbindelse med et eventuelt brud på sikkerheden. Hvis dine data er berørt, vil du får besked inden for 72 timer efter, at brud på sikkerheden er opdaget.

DINE RETTIGHEDER SOM BRUGER PÅ VORES HJEMMESIDE:

I henhold til EU’s lov om databeskyttelse fra 25. maj 2018 har du som kunde fået flere rettigheder. Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, som benyttes af vores virksomhed, dog med visse lovmæssige undtagelser. Du har også ret til at modsætte dig indsamling og yderligere behandling af dine personoplysninger. Derudover har du altid ret til at få eventuelt ukorrekte oplysninger rettet eller slettet.

Indsigelse

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at GL Bogføring & Regnskab ApS behandler dine personoplysninger i strid med databeskyttelsesreglerne. Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du har ret til at gøre indsigelse mod en registrering, som GL Bogføring & Regnskab ApS har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Du kan rette henvendelse til GL Bogføring & Regnskab ApS, hvis du ønsker at vide, eller slette oplysninger, GL Bogføring & Regnskab ApS ligger inde med.

Ønsker du at gøre brug af din ret til at få tilbagekaldt dit samtykke, kan du frit gøre det ved at afmelde dig  ved at kontakte os på grete@glbogforingogregnskab.dk.

Læs mere om Datatilsynet her.

Læs mere om GL Bogføring & Regnskabs cookiepolitik her